• Nytt tidspunkt for Power Hour fra

     torsdag 26. april er 1900 i Herneshallen.
  • Det koster nå 500,- for å trene frem til sommerferien.

     

Herneshallen

19:00 - 20:15 Stasjon

Til timeplanen dag for dag
Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2018 #93